Verlof aanvragen, terug van zakenreis of nieuwe medewerker aangenomen?

Regel snel en makkelijk online je HR zaken via het Quercis HR portaal!

Voor medewerkers

Voor leidinggevenden

Voor HR professionals

Het meest gebruiksvriendelijke selfservice portaal. Toegankelijk op pc, tablet en mobiel met geautoriseerde toegang voor medewerkers, HR professionals en management.

“Het HR portaal van Quercis is gebruiksvriendelijk en overzichtelijk voor ons personeel. Het is een heel waardevolle aanvulling op de HR functionaliteit van Exact Synergy. Onze medewerkers nemen ons werk uit handen omdat ze zelf hun dossier in kunnen kijken en vakantieaanvragen kunnen indienen. Dit levert ons tijd op zodat we ons kunnen richten op de zaken die het nodig hebben.”

Gebruiksvriendelijke HR oplossing

Deel gegevens en human resource processen via het Quercis HR portaal voor medewerkers en management en beschik over alle benodigde functionaliteiten die een HR professional nodig heeft.

Gebruiksvriendelijk

De HR oplossing is goed afgestemd op de behoeftes van verschillende doelgroepen binnen de organisatie, zoals medewerkers, HR professionals en management. 

Efficiënt en eenvoudig

Een scala aan voor ingerichte HR processen die eenvoudig zijn aan te passen aan specifieke wensen. Alles gericht op het efficiënt verwerken en delen van gegevens en processen.

Geautoriseerde toegang

Zowel leidinggevenden als medewerkers krijgen geautoriseerde toegang tot dossiers en processen via een portaal waarbij selfservice het belangrijkste uitgangspunt is.

Multi device selfservice

Het HR selfservice portaal biedt eenvoud in gebruik, toegang tot persoonsafhankelijke relevante informatie en verschillende functionaliteiten per gebruikersgroep en is te benaderen via PC, tablet of smartphone.

Ontdek de HR portal

Een breed scala voor ingerichte HR processen die eenvoudig zijn aan te passen aan specifieke wensen. Nieuwsgierig? Ontdek het hieronder. 

Inbox met berichten

De inbox is het berichtencentrum van het HR portaal voor zowel medewerkers als management. Alle antwoorden op vragen, in concept vastgelegde verlofaanvragen en declaraties, af te handelen aanvragen en ziekmeldingen worden overzichtelijk gepresenteerd.

Vind collega’s

Iedereen heeft de mogelijkheid te zoeken op (deel van de) naam van een collega. Als resultaat wordt handige informatie getoond zoals telefoonnummer, e-mailadres, locatie en foto van.

Vragen stellen aan HR

Iedere medewerker kan op eenvoudige wijze een vraag stellen aan de medewerkers van de HR afdeling. Vragen en antwoorden verlopen via de overzichtelijke inbox van de medewerker in het HR portaal. Alles wordt ook gekoppeld in het dossier om te kunnen zoeken in historie.

Verlofregistratie

Opgebouwd en opgenomen verlof per verlofsoort is direct inzichtelijk voor de medewerker. Het aanvragen van verlof verloopt via een simpel formulier waarbij de medewerker ook direct ziet welke invloed de aanvraag heeft op zijn/haar verlofsaldo.

Indienen declaraties

Onkostendeclaraties en kilometervergoedingen kunnen via het portaal worden aangevraagd en door een leidinggevende worden goedgekeurd. Via tablet en smartphone kunnen foto’s van bonnetjes worden gemaakt en toegevoegd.

Rapportages

Via het HR portaal zijn voor leidinggevenden diverse rapportages beschikbaar. Deze verschaffen niet alleen inzicht in aantallen medewerkers en samenstelling van het team, en de in- en uitstroom over een periode van 12 maanden maar ook inzicht in het ziektepercentage en het aantal zieke medewerkers opgedeeld in kort, middellang en lang verzuim. Verder krijgt iedere manager in 1 oogopslag zicht op de verlofstanden per medewerker.

Inzage eigen dossier

Het dossier toont persoonsgegevens en de medewerker heeft, afhankelijk van instellingen,  de mogelijkheid om (geselecteerde) gegevens zelf te wijzigen. Gegevens van partner en kinderen zijn te onderhouden en iedere medewerker heeft inzage in zijn/haar eigen verzuimhistorie, contracthistorie en aan de persoon gerelateerde documenten zoals arbeidscontracten, salarisstroken, verslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken etc.

Inzage dossiers van eigen medewerkers

Naast het eigen dossier kan een manager ook de dossiers inzien van de medewerkers waaraan direct wordt leiding gegeven.

Verzuim

Iedere leidinggevende krijgt hier inzicht in het verzuim van zijn/haar medewerkers. Zowel het actuele als historisch verzuim. Verder kan de manager voor zijn/haar medewerkers zelf melding maken van afwezigheid door ziekte.

Contractmutaties medewerkers

Managers kunnen wijzigingen in contracturen, functie en/of salaris voor hun medewerkers aanvragen. De afhandeling van deze contractmutatie aanvragen is verder afhankelijk van de inrichting van dit proces

Opleiding

Het portaal ondersteunt de mogelijkheid van het aanvragen van opleidingen. 

 • Inbox met berichten

  De inbox is het berichtencentrum van het HR portaal voor zowel medewerkers als management. Alle antwoorden op vragen, in concept vastgelegde verlofaanvragen en declaraties, af te handelen aanvragen en ziekmeldingen worden overzichtelijk gepresenteerd.

 • Vind collega’s

  Iedereen heeft de mogelijkheid te zoeken op (deel van de) naam van een collega. Als resultaat wordt handige informatie getoond zoals telefoonnummer, e-mailadres, locatie en foto van.

 • Vragen stellen aan HR

  Iedere medewerker kan op eenvoudige wijze een vraag stellen aan de medewerkers van de HR afdeling. Vragen en antwoorden verlopen via de overzichtelijke inbox van de medewerker in het HR portaal. Alles wordt ook gekoppeld in het dossier om te kunnen zoeken in historie.

 • Verlofregistratie

  Opgebouwd en opgenomen verlof per verlofsoort is direct inzichtelijk voor de medewerker. Het aanvragen van verlof verloopt via een simpel formulier waarbij de medewerker ook direct ziet welke invloed de aanvraag heeft op zijn/haar verlofsaldo.

 • Indienen declaraties

  Onkostendeclaraties en kilometervergoedingen kunnen via het portaal worden aangevraagd en door een leidinggevende worden goedgekeurd. Via tablet en smartphone kunnen foto’s van bonnetjes worden gemaakt en toegevoegd.

 • Rapportages

  Via het HR portaal zijn voor leidinggevenden diverse rapportages beschikbaar. Deze verschaffen niet alleen inzicht in aantallen medewerkers en samenstelling van het team, en de in- en uitstroom over een periode van 12 maanden maar ook inzicht in het ziektepercentage en het aantal zieke medewerkers opgedeeld in kort, middellang en lang verzuim. Verder krijgt iedere manager in 1 oogopslag zicht op de verlofstanden per medewerker.

 • Inzage eigen dossier

  Het dossier toont persoonsgegevens en de medewerker heeft, afhankelijk van instellingen,  de mogelijkheid om (geselecteerde) gegevens zelf te wijzigen. Gegevens van partner en kinderen zijn te onderhouden en iedere medewerker heeft inzage in zijn/haar eigen verzuimhistorie, contracthistorie en aan de persoon gerelateerde documenten zoals arbeidscontracten, salarisstroken, verslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken etc.

 • Inzage dossiers van eigen medewerkers

  Naast het eigen dossier kan een manager ook de dossiers inzien van de medewerkers waaraan direct wordt leiding gegeven.

 • Verzuim

  Iedere leidinggevende krijgt hier inzicht in het verzuim van zijn/haar medewerkers. Zowel het actuele als historisch verzuim. Verder kan de manager voor zijn/haar medewerkers zelf melding maken van afwezigheid door ziekte.

 • Contractmutaties medewerkers

  Managers kunnen wijzigingen in contracturen, functie en/of salaris voor hun medewerkers aanvragen. De afhandeling van deze contractmutatie aanvragen is verder afhankelijk van de inrichting van dit proces

 • Opleiding

  Het portaal ondersteunt de mogelijkheid van het aanvragen van opleidingen. 

De HR portal voor mijn organisatie

De HR oplossing heeft veel te bieden, maar wat betekent dat precies voor jouw organisatie? Wij vertellen u er graag meer over of neem een kijkje in onze demo omgeving. 

Inzage eigen dossier

Al je persoonsgegevens, contracten, mutaties en registraties ten alle tijden inzichtelijk en/of aanpasbaar. 

Zoeken naar collega’s

Zoek en vind je collega’s. Naam, telefoonnummers, mailadres en locatie altijd binnen handbereik en beschikbaar op alle apparaten.

Vragen stellen aan afdeling HR

Vraag aan HR of medewerker? Vragen en antwoorden, wanneer jij dat wilt, via in je persoonlijke inbox en makkelijk terug te vinden in je dossier.

Verlofregistratie

Vrije dagen aanvragen en bijhouden? Regel het via verlofregistratie. Op elk moment inzichtelijk en beschikbaar voor zowel de werknemer als leidinggevende.

Inzage dossier medewerkers

Dossier inzien van een van je werknemers? Via geautoriseerde toegang is het voor leidinggevenden mogelijk het dossier in te zien van medewerkers waaraan direct leiding wordt gegeven. 

Indienen declaraties

Zakelijke kosten gemaakt? Regel alles online. Declaraties en kilometervergoedingen kunnen via het portaal aangevraagd en goedgekeurd worden. Maak foto’s van bonnen en voeg ze toe aan je dossier.

Inbox met berichten

Hét berichtencentrum van het HR portaal voor medewerker als leidinggevende. Alle antwoorden op vragen, vastgelegde verlofaanvragen, declaraties en ziekmeldingen worden overzichtelijk gepresenteerd.

contract mutaties

Contractmutaties regelen voor werknemers? Wijzigingen in contracturen, functie en/of salaris. Vraag het aan via de HR oplossing. Afhandeling van deze aanvragen is verder afhankelijk van de inrichting van dit proces.

rapportages

In 1 oogopslag inzicht in bijvoorbeeld ziekteverzuim, verlofstanden of in- en uitstroom van personeel? Via het HR portaal zijn diverse rapportages beschikbaar en via instellingen naar wens aan te passen.


snel operationeel

Binnen een paar dagen een volledig operationeel HR systeem

Ja het kan echt! Door de standaardisatie en slimme inrichting is Quercis in staat snel te implementeren. Binnen een paar dagen voorzien wij een volledig HR systeem op basis van Exact Synergy en Quercis HR Portal. Jij kiest welke elementen voor jouw organisatie van belang zijn en welke je in een later stadium wilt activeren.


Dat is het mooie aan deze portal! Jarenlange ervaring op het gebied van HR en de technologische mogelijkheden binnen onze business portal, komen samen in onze HR oplossing. Waar we vroeger aanzienlijke implementatietijd nodig hadden praten we nu over enkele dagen. Een standaard configuratie is zelfs binnen een dag te realiseren. Hierdoor is er meer tijd voor advies en een optimaal eindproduct. 

Hans de Jong, HR Consultant & Salarisspecialist

Onze filosofie

lean human resource

De HR oplossing van Quercis is ontwikkeld met ‘lean HR’ als belangrijk uitgangspunt. Door de processen van HR professionals zo efficiënt mogelijk te organiseren en in de organisatie aan te bieden hebben zij te maken met aanzienlijk minder administratieve last waardoor de HR medewerkers meer tijd krijgen voor advies en service aan personeel en management.

De Quercis HR portal is dankzij onze praktische ervaring goed afgestemd op de behoefte van iedere doelgroep binnen de organisatie. Zowel qua inrichting als presentatie. De HR professional beschikt hiermee over alle benodigde functionaliteit voor zijn/haar werk en deelt gegevens en HR processen via een gebruikersvriendelijke selfservice portal voor medewerkers en leidinggevenden

Ronald van Kessel, Commercieel Directeur Quercis

Products

De HR portal ondersteunt

HR professionals

Administratieve taken beperken tot het minimum? Verleg de focus van administratieve verwerking op de adviserende rol in de ondersteuning van het management. Met exact synergy worden alle HR processen gebundeld.

Leidinggevenden

Wil je optimale toegankelijkheid tot dossiers met gegevens en processen in relatie tot je medewerkers? Monitor diverse processen zoals bijvoorbeeld verlof en verzuim beter en stuur bij waar nodig. 

Medewerkers

Medewerkers regelen HR zaken voortaan zelf eenvoudig via tablet, PC of smartphone; verlof aanvragen of inzage verlofsaldo, bekijken personeelsdossier met contracten en salarisslips en indienen van declaraties.