Privacy Statement

/Privacy Statement
Privacy Statement 2018-08-16T15:44:34+00:00

Quercis BV, gevestigd aan Stökskesweg 11, 5571 TJ te Bergeijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.quercis.nl
Stökskesweg 11
5571 TJ Bergeijk
+31 40 2661780

Jeroen Krugers is de functionaris Gegevensbescherming van Quercis B.V. Hij is te bereiken via gdpr@quercis.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Quercis BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voorletters, voor- en achternaam
 • Werkgever
 • Functienaam
 • Foto (indien beschikbaar)
 • Geslacht
 • Zakelijke adresgegevens
 • Zakelijk telefoon- en faxnummer
 • Mobiel Telefoonnummer
 • Zakelijk e-mailadres
 • Link naar Linkedin
 • Link naar Twitter

Quercis BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • U te kunnen bereiken indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen omtrent tarieven of inhoud van onze diensten en producten.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens stellen wij niet beschikbaar aan derden, tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan u. Uw gegevens worden niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar gemaakt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Quercis B.V. Verder heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging en/of intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar gdpr@quercis.nl.

Geautomatiseerde besluitvorming

Quercis BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Quercis BV) tussen zit.

Quercis BV gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Exact Globe voor de financiële en logistieke administratie en Exact Synergy voor haar overige bedrijfsprocessen waaronder CRM. Daarnaast maakt Quercis gebruik van haar eigen Quercis Business Portal architectuur om haar relaties toegang te verschaffen tot hun eigen supportvraagstukken en contactgegevens. Voor e-mailmarketing wordt gebruik gemaakt van het Copernica emailmarketing platform.