Onze vastgoed oplossing

Onze vastgoed oplossing 2016-10-27T20:28:56+00:00

Project Description

Operationeel en financieel beheer van uw vastgoed

Voor het integraal operationeel en financieel beheer van een vastgoed portefeuille heeft Quercis in samenwerking met Profinn een oplossing gemaakt op basis Exact Software. Het resultaat van deze samenwerking is een inrichting van Exact Software, een set aan rapportages voor het inzicht verkrijgen en beheren van de processen, plus proactieve signalering en aansturing van uw processen.

U beschikt hiermee over 1 integrale oplossing van uw vastgoed portefeuille die u op hoofdlijnen de volgende functionaliteit biedt:

 • Registratie van objecten (panden), huurders en verhuurcontracten
 • Organiseren van facilitaire processen ten behoeve van onderhoud en beheer van het vastgoed.
 • Geautomatiseerde facturatie van huur op basis van factuurvoorstellen (incl. periodieke indexatie)
 • Organiseren en structureren van het inkoopproces incl. de financiële afhandeling hiervan (optioneel in combinatie met IFR oplossing en Creditmanagement voor debiteurenbewaking)
 • Inzicht verkrijgen in diverse financiële en operationele rapportages als:
  • Bepaling marktwaarde (waardebepaling panden conform specifieke indexen)
  • Huurdersverloop
  • KPI’s: BAR/NAR (bruto en netto aanvangsrendement), cashflow
  • Leegstandsoverzichten
  • Rendementsoverzichten per pand
  • Inzicht (beschikbare) vloeroppervlaktes per object
  • Overzichten toerekening servicekosten naar huurders (per m2)
  • Inkopen ten behoeve van objecten

Optioneel kan de oplossing verder worden uitgebreid met extra functionaliteit. U kunt dan denken aan het verder structureren van financiële processen voor factuurverwerking (elektronisch goedkeuren van inkoopfacturen) en creditmanagement voor beter debiteurbeheer. Maar ook kunt u uitbreiden met een serviceportaal waar u uw huurders storingen kunt laten aanmelden die direct in uw back-office systeem worden opgenomen voor verdere afhandeling.