Nieuwe loonbelastingtabellen per 1 april 2016

//Nieuwe loonbelastingtabellen per 1 april 2016

Nieuwe loonbelastingtabellen per 1 april 2016

Vanaf maandag 21 maart zijn er weer nieuwe service packs voor Exact beschikbaar!

De volgende service packs staan nu voor u klaar:
Exact Globe Next 410SP10
Exact Globe Next 411SP6
Exact Synergy Enterprise 255SP10
Exact Synergy Enterprise 256SP6

Per 1 april 2016 zijn er nieuwe loonbelastingtabellen van toepassing, aangezien er in de huidige tabellen geen rekening is gehouden met de laatste aanpassingen die in het Belastingplan 2016 zijn aangebracht.

Voor Exact Globe zijn deze wijzigingen opgenomen in service pack 410SP10 en 411SP6. Deze service packs zijn op 21 maart beschikbaar gekomen.

 

Toepassing in Exact Globe

Na het uitvoeren van de update, beschikt u over de nieuwe loonbelastingtabellen en kunt u de verloning voor april uitvoeren. In het geval u per 4 weken verloont, dan vallen er in periode 4 nog een aantal dagen in maart en de rest van de dagen in april. Of Exact Globe de huidige (oude) tabel of de nieuwe tabel toepast in de salarisberekening, is afhankelijk van de datum die u invult in het veld ‘Boekdatum’. Indien u deze datum zet op een datum vòòr 1 april, dan wordt de huidige tabel toegepast. Wordt de boekdatum op 1 april of een andere datum erna ingevuld, dan wordt de nieuwe tabel toegepast.

Ook zijn de bijzondere tarief percentages gewijzigd. Op het moment dat u een salarisberekening uitvoert voor een periode waarin 1 april valt, dan worden er nieuwe salarisgegevens aangemaakt waarin de nieuwe percentages zijn opgenomen. Indien u in deze periode geen berekening uitvoert, bijvoorbeeld in het geval van een oproepkracht, dan worden de nieuwe salarisgegevens aangemaakt in de eerstvolgende periode die u verloont.

Ten aanzien van de nieuwe tabellen is het niet nodig om herberekeningen uit te voeren voor de voorgaande perioden. De reden hiervoor is dat de wijzigingen dusdanig verwerkt zijn in de tabellen, dat e.e.a. gecorrigeerd wordt in de volgende maanden.

 

Aandachtspunten van de Belastingdienst

In de Nieuwsbrief Loonheffingen 2016, Uitgave 3 staan nog een aantal aandachtspunten met betrekking tot deze wijziging. Voor meer informatie hierover, kunt u contact opnemen met de Belastingdienst:

Doet u per maand aangifte, dan gebruikt u de nieuwe tabellen vanaf april. Tot die tijd gebruikt u de huidige tabellen, zoals gepubliceerd op de internetsite van de Belastingdienst.

Doet u aangifte per 4 weken en maakt u gebruik van de dag- of weektabel? Houd dan rekening met het volgende in periode 4:
•Voor 28, 29, 30 en 31 maart gebruikt u de huidige dagtabellen en voor 1 april en daarna de nieuwe dagtabellen.
•Voor week 13 gebruikt u de huidige weektabellen als u het loon uitbetaalt op 28, 29, 30 of 31 maart. Betaalt u het loon uit op vrijdag 1 april, dan gebruikt u voor week 13 de nieuwe weektabellen. Ook voor week 14 en volgende gebruikt u de nieuwe tabellen.

Let op: Ook de eindheffingstabellen (tabel 5, 6a en 6b achter in het Handboek Loonheffingen 2016) wijzigen per 1 april 2016.

Bron: Nieuwsbrief Loonheffingen 2016, Uitgave 3

By | 2016-10-27T20:28:47+00:00 25 maart 2016|Algemeen|0 reacties

About the Author:

Ron Meijer
Vanuit een boekhoudkundige achtergrond is Ron in 1998 begonnen op support. Van helpdeskmedewerker tot support consultant. Vanaf mei 2014 versterkt Ron het Quercis team op support. Zijn boekhoudkundige en gebruikerservaring zorgen ervoor dat hij over een brede basiskennis beschikt om al uw vragen te kunnen beantwoorden.