Let op loonbelastingtabel in release 411 Exact Globe Salaris

/, Exact Globe Next, Exact Software/Let op loonbelastingtabel in release 411 Exact Globe Salaris

Let op loonbelastingtabel in release 411 Exact Globe Salaris

Sinds afgelopen dinsdag 5 januari 2016 is de nieuwe release 411 van Exact Globe Next beschikbaar gekomen voor salarisklanten.

De loonbelastingtabel die hierin opgenomen is, toont een afwijking met het tarief zoals dat terug te vinden is op de site van de belastingdienst. Het gaat om het tarief in de schijf van € 19.923 tot en met € 66.421. In diverse salarispakketten, waaronder ook dat van Exact, zal hier een tarief terug te vinden zijn van 40,2%. Bij de belastingdienst zal dit tarief voor 2016 op 40,4% uitkomen.

Waarom wijkt dit tarief af voor 2016?

Dit is simpelweg het gevolg van de wijzigingen die het kabinet op het allerlaatste moment in het Belastingplan 2016 heeft moeten opnemen, nadat het in december in eerste instantie werd verworpen door de 1e kamer. Pas na een verhoging van het tarief van de tweede en derde schijf van de loon- en inkomstenbelasting en een vertraging van de afbouw van de arbeidskorting is het Belastingplan 2016 alsnog door de 1e kamer goedgekeurd.

Betekent dat de tijdvaktabellen voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen voor 2016 op de schop zullen gaan en dat er zeer waarschijnlijk per 1 april 2016 nieuwe tabellen gaan komen.

Die nieuwe tabellen zullen dan ook op tijd in het programma van de Belastingdienst voor de loonaangifte én alle salarissoftwarepakketten moeten worden verwerkt, zodat er voor de rest van het salarisjaar 2016 de juiste tarieven voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen gehanteerd worden.

Eventueel herstel via aangifte inkomstenbelasting

Het verschil in ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen in de eerste drie maanden van 2016 wordt in de rest van het jaar vanzelf rechtgetrokken door de werking van de nieuwe tabellen. En mocht dit toch ergens niet het geval zijn, dan zal het verschil via de aangifte inkomstenbelasting van de werknemer over 2016 worden rechtgetrokken.

Houdt U er dus rekening mee dat vanaf de periode april 2016 er afwijkingen gaan ontstaan in de netto uit te betalen bedragen ten opzichte van de vorige periode. Hierdoor zult U zeker medewerkers aan uw bureau krijgen met de bekende vraag waarom hun netto loon plots afwijkt. Laten we maar zeggen dat U bij deze gewaarschuwd bent…

 

 

By | 2016-10-27T20:28:51+00:00 10 januari 2016|Exact Globe, Exact Globe Next, Exact Software|0 reacties

About the Author:

Ronald van Kessel
Commercieel directeur en eigenaar van Quercis. Sinds 1991 actief in de wereld van Exact, in support, als consultant maar het grootste deel van deze tijd als commercieel adviseur. Is afgestudeerd als Master of Business Administration. Hij gebruikt deze bedrijfskundige achtergrond iedere dag bij het adviseren van organisaties in het optimaliseren van bedrijfsprocessen. Samen met zijn grote interesse in software en technologie als hulpmiddel zorgt dit regelmatig voor verrassende en innovatieve oplossingen voor bedrijfskundige vraagstukken.